Wytyczenia budynków i granic

pan w pomarańczowej kamizelce odblaskowej

Zajmujemy się tyczeniem budynków i granic. Jest to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej. Naszym zadaniem jest bowiem wskazanie na placu budowy istotnych punktów, które są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania lub w projekcie budowlanym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaznaczyć odpowiednie odległości od sąsiadujących działek i obiektów oraz wyznaczyć właściwe miejsce do wzniesienia budynku. Dzięki temu ekipa budowlana zyskuje pewność, w którym dokładnie miejscu ma wykonać konstrukcję lub postawić ogrodzenie. W ten sposób możemy wyeliminować ryzyko wystąpienia wielu błędów na wczesnym etapie powstawania obiektu, które mogłyby negatywnie odbić się na trwałości murów i estetyce budynku.

 

Jak przebiega tyczenie budynku?

Usługę tyczenia budynku należy rozpocząć od zgłoszenia prac geodezyjnych w odpowiedniej instytucji – Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopiero wówczas możemy przejść do prac właściwych. Przyjeżdżamy pod wskazany adres i z użyciem profesjonalnego sprzętu prowadzimy najważniejsze punkty, uwzględniając założenia zawarte w projekcie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych działań zapisujemy potrzebne informacje w dzienniku budowy. Inwestor otrzymuje od nas pełną dokumentację, którą może później przekazać do PODGiK.