Wycena nieruchomości

osiedle domów piętrowych

Zajmujemy się wycenianiem nieruchomości. Mamy bowiem niezbędne uprawnienia zawodowe, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ramach naszych usług przeprowadzamy szczegółową analizę obiektu i na tej podstawie określamy wartość nieruchomości oraz wszystkich innych elementów, ściśle z nią powiązanych, jak np. maszyny czy urządzenia. Wszystkie działania przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższych standardów. Podczas wykonywania całej procedury zachowujemy pełną bezstronność, kierując się zasadami etyki zawodowej.

 

W jakim celu wyceniamy nieruchomości?

Wyceniamy nieruchomości głównie dla sektora bankowego. Operat szacunkowy jest bowiem zabezpieczeniem wierzytelności kredytodawców dla potrzeb banków. Ponadto obsługujemy także gminy i spółdzielnie. Profesjonalne opinie i ekspertyzy są niezbędnym elementem właściwie przeprowadzonej inwentaryzacji lokali i budynków mieszkalnych do potrzeb rozliczeń działów. Oprócz tego nasze działania są niezbędne w sprawach odszkodowawczych z tytułu służebności przesyłu. Na rzecz naszych klientów zajmujemy się wycenianiem lokali o różnym przeznaczeniu, gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości przemysłowych i komercyjnych.